امام آمد.....12بهمن انقلاب تا همیشه با خدا

خوبی خوشگذرانی میشه مبارزه فکر کار

خوشرفتاران همیشه تا زندگی شود

بی حجاب فساده تهذیب خدا میشه هوا باشه.

دنیایی با عشق در صلح آرزوی ماست.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 16:43  توسط عباس زارع  | 
شیر آب نارنج برای بیماران خوبی.پیراهنای جدید دوز دکمه جدید .

دنیایند چشم می زنند اگر با خداس عشق میاد.خدا بیا باعشق بیا با خدا.

اتوبوس شیشه دودی تبلیغ بیرون ممنوع سنگفرش بشه خیابانا کار کنید خیانت نکنید از مردم پا برجائید من جوابه سوالاتمه نگرفتم حقوق بشر جهانی تهدید است یمن در مرگ است عشق در نابودی فراروی است غم رو به نابودند فسادید.

تشنه خدمت به کشور مشهد پرافتخار...مسلمان نبودند مسلمان نشدند داعش شدند حزب الله جهانیان مائیم خدمتگزار صدای ما را نمی توانند بشنوند ما در ایران شهیدائیم.

اشرار تهدید مرزهاتدابیر امنیتی دیوار سیم خاردار کانالها.....

آرزوی بر باد بی عشق دادبی داد.غربت یعنی خداس بی عشق خواند در دل خداس صدای خوندن ندارم عشق نمیاد ...

دزدا را ولش دولت ساخت-دنیای عشقه نفس به تکانه دل بهم می ریزه ...

رسانه هاصبح وشب مردم امیدوار کنید به ترانه برنامه زنده دانشجویان نشان دهید...

ازدواج در دانشگاهها ثبت نام حتی از بیرون مردمند برای مردم.

نیاز هایی که روح ما انتظار داشت نیامد عشق غم شده عشق کم شده.

تو این زندگی عشق کمه-شعار غذای درست ارضای درست.

باد شدید تهدید جانو شهرها ...خدا مثله روح از دست نداد گناه نکرد شیطان دنیاس نفریبد.

عشق با کسی شوخی ندارد می گه راه انتظاره بی آبرویی بی آرزو...

بی فرهنگی بی منطقی عشقو دنیا را نابود دارند می کنند.

از عشق کم باشه فکر نگاه دنیا نبازه بسازه.....

برنامه برای روح مردم نیازمند ازدواجند.نفس ام نترسه افت فکر شیطانی نگیره فکرارو آزاده آزادانه ام.

آیا نمایندگان ما به قانون اساسی وفا دارند جلسه ای با دکترا استادا دولتی ها من رهبر حزب الله جهانیانم..

یه چیزایی کم مظلوم واقع ایم نفس جان عشقه.

شهید غلام رضا مشهدی-ما در وادی عشق آمدیم با انتظار سرافراز با شهداءهر چه هست شهدان در شهداس ازدواج اهمیت خانواده جامعه سالم.

جمع آوری تمامه مواد دخانیاتی راهکار دولت تنباکو ایرانی نیامد...

نبود خانم آمپول زن پرستار نبود گاز آب و...در شهرهایی وآبادی هایی روستای مان...

پول از مردم می گیرند ثروت ملی را هم اندوخته می کنید حق مردم یارانه زیاد کنید...

همه مردنی آمدیم تو دنیا هنوز جنگه شهدای ایران عبرت همگان .

کیفیت نان همه نون روغنی خمیر مایه کم بزنید.

روز برای شب قرار می ذارند خاموشه عشق تو خیانتکاری علیه ملتو عشقای ملت تو تو تو..

مشکلات حل نشود با عشق لذتی نیست ذلت است.دلبستن یه روزی ول کردن است می میریم.

خدا باشیمو خدا بمانیم برای دلهاامیدوار به علم عمل نکردند آه دارد علم اونا هو گرفته.....

الهی عشق همیشه این عشق چی میشه.

آوارگان پناهنده به اروپا صلحبانان چرا عراق وسوریه را صلح شوند.

قوت قلب عاشق عشقت است-وعده ها فقر فساد برطرف کنید خیانت به ایران نه همین حالا نابودی سرشناسان کفر در دستور کارم است درست نشدند یک روز از کفر دست برندارید دانشگاهها چرا...

ما موجیم که آرام نمی گیریم خدا ما را بوقتش به ساحل عشق می کوباند...

ما را بی خیال خیانت به روح ها شد .....مردم خدمات می خوان نه انزوا انقلابی.

در آبادی ها صدای خروس بیاد غربت باشه اما سگ سگه نشه فساد کاران ظالمانه می شناسم ظهورنزدیکه...

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 16:38  توسط عباس زارع  | 
خدا وشهداء

دنیای عشق پیشرفته کار آبادانیه زندگی ها شما چرا جنگ کردید با اجازه کی برای چی شما دشمنه دنیایید مرگ بر عربستان یمن کشتاره...

با عشق تازه تر شدنه دنیا نیازمنده عشقه پاکه" تا جان یابیم.

فکر نیفتد خدا فراموش نشود نشده باشد-کار هی کار نشود سختی هاس.

خوبی نیازه زندگیه زندگی خوبی می خواد چرا در ظلمی لو می روید.

پاکی فریاده کارام حکمته خداس-خواب مثله پرنده صبح بلند شد نماز اول وقت در صبح سحر خدا .

حفظ آرامش ثبات امنیت کشور-خرابکاران عشق گله عشقو می چینند بی عشق کشور ها در فناس.

هروز تلاش اگر نکرد پیری-اگر ناامید فضا آدما دنیا من با خدا امیدوارم.

با ما باشید تا خدا شهدای گمنام.

خداوند :فکر سبک اسیر دنیا نباشه-از وحدت دست برندارید.

سیاست سیاه که کسی نمی خواد-

دنیا پیش می برند خدا عشق دیده بشه همش سکوتو سایه گریه.

اگر حجاب عدالته رعایت نشود زندگی جز ذلت نیست.

فکر نیفتد به دل ترس راه نداد دنیایی نبودفکر به خدا.

دلبستن به دنیا نه انتظار توقع از خدا دارم متوجه بزرگی خدایم.

راه باز آزاد شهدای گمنام پناه به امام زمان.

دردرنجه بیشتر با مردم مشورت کنید تبلیغ دین بشه ابهامات روند.

آدما بیدار بشن باشند علم بیاموزند فکر منطق ها را می پذیرد.

ترس از خدا ما ضعیفیم-بی علم گم اید گم اند ...

احساس آرامش منطقه ها نباشه آدما بد دارد خدا با آرامش میشه میاد.

به آرامش یک نفس می رسم من به این عشق باید برسم.

با آل پیامبر در نیفتاد انتقاد کارها نشود ظالمان...

ای شاه خائن آواره گشتی خاک وطن را ویرانه کردی کشتی جوانانه وطن اللهو اکبر.....

عطر بو کنید تا خدا-شهرها سراب بود دنیا خراب بود با خوبی خوب کردن دنیا را ساخت نابود نبود نابود نساخت ...

هوا را بد خشمی سیاه فکر صفت بد نیت گرفته ترسناکی ترسناک کردی.....

مردم شما را زنده نگهداشتند کمک خدمت نمایید عمل کنید شعارها مانده...

کار یعنی اخلاق به مزار شهداءرفتن.....

زنده ایم حال تو زمستانیم درخت بی برگ.....با خوبی خوب میشن بد نه انرژی داد مثبت پاکی ها.

فکر درست خیال پاک خداس دنیا نفریبمون.

آدم ساکت کنی با آرامش بمانی تا خدا ...

خوابه عشق عریانه عشق عشقه یک دنیا بی خبر از عشق دوریم.

خدا وشهداء

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۴ساعت 16:36  توسط عباس زارع  | 

اما فریبید خوش نمی گذره با ذلته بی حقیقت-خوبی جوش نزدن کار بیکاری دشمنه.

خدا آرامش می خواد برای عشق –خدا آنچیزی که ما دلمون می خواد نیستند خدایی شهدایی.

حکومت صحیح وبیدرد بیمشکلو غمه "بی منه...

خواب واسه مردم میشه روحیه شان نبازند امیدوار باشند بو خیانت نیاد.

به آدما بد عشق ندن.غم چیه آمدیم تو دنیا-فکرم بهانه می گیره روح ام آرامش نمی گیره ...

حرف حل روبروم بیا تویی باش نرو بمونیم پای وفا شهدا خدا.

بد کردار شیطان میشینه خوب خدا میشینه.

غرور انگیزه عشق غرور تسلیم عشق بیماری از کجاها ناشی میشه .....

اخلاق دارایی مردم کشورهاست.

دنیای بد زندانه بی عشق زندانید-مردم افسرده پول خدمت نبود.

بیا تا ما اشک باشیم برای عشق" خدا وشهدایند...

موج جوش خروش خدا منم.خیاله بد نکنند آرامش خدامون نرود دریابیم همه با هم وحدت بسیج الو 113---110---114

بازی با مرگ مرال دختری ساده پرکار بی تکلف امروز همه جا ضلمو بی اخلاق دورنگی توجه به دنیاس نه خدا...

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۴ساعت 14:26  توسط عباس زارع  | 
همیشه انگار کلافه ایم دشمن شیطانی نکن نکن.....

بی عشق بد شدن هم دارد دیگه "عشق نیست نمیاد-

بلد نیستند عشق باشند عشق برخورد کنند ما فرهنگیم نمی ذارند بگیم زندگی پیامی از شهدای گمنامه که همراهش با عشقه خوده عشقه...

واسه دل بخوانم آرام بشه توی دل خداس بیزار از دنیا وآدماش شما چرا؟

نماز جمعه محل مشورت حل مشکل چرا بحران روز افزونه چرا ازدواج موقت نیست ثروت شما چقدره.....

آبو برق صندلی و...در مزار شهداء.

اگر عشق باشد حوصله سر نمی ره راه انتظار است.

کجائید ای شهیدان خدایی آرامش جان بگیریم روح خدایم.

حسین امروزوقومهای کفر-مثله یک دیوانه روبروی کفر ظلم خیانت بی عدالت ایستادم ایران 94.

شهداءآدمه پاک بی گناه می خوان وجود ما صدقه است اما عشق...

نمیشه نفس کشید عشق در خطره-ارزش های پاک شهدایند رعایت نمیشه عشق قبول نمی کنه آرام باشم.

دلبستن نامحرمان نه ضرره فکر میشه روح گیره عشق می ره ...

جلوی بی حجاب رابگیرید عشق میشه خدایی.هماهنگ با خدا باید شد به مقصد الهی اهداف خدایی تحقق یابد نه کفر!

شهرها فصلا هوا ندای عشق می ده خدا می فهمونه آدمو نه حیوانو دنیایی رو بی مردمه ندای عشق منو میخواد.

ما تا 30سال دیگه بیمه ایم آرام باشیم کارا اصلاح بشه به خون شهدا وفادار باقی بمانیم.

مردم پرنده اند امامرضا بروند اما پول ...

فرهنگ راهنمایی آموزش دنیا سقوط نکنه با ما باشید تا خدا...

روح براثر گناه اسیر میشه فساد عقل شسته با مردم محبت مدارا فکر سیاه نه جانه عشقه...

راه شهداءوصل به خدیی دنیایی نه دنیانباش......

کفر منو بگیره آزادی شان کفره می کوبانم با خدا حکمت است کارهایم.

همه چیز کارا عشق باشه کم نیاره غم نباشه-سیاست سیاه که کسی نمی خواد.

بنویس آدمو سبک می کنه نگارش ترس دشمن می رود.شهداءابرا رفتند.
خدا رو هی حسش کن ول نه فراموش نه.

خدا با عشق بمیریمو باشیم خدایی .....

عمر زندگی ها تمام شده بینظمو بیعدالت خدا عشق ظاهر باید ساخت.

دنیا پیش می برند اما همش سکوتو گریه...به نفع یا ضررخدا راشکر...نمی ذارند عشق پخش بشه مردم با هم با شهدا

پول فساد میاره ثروتت چقدره-امنیت روانی می کنند مسولیت نشناسند آدمو از زندگی خسته می کنند چرازندگی خستس عشق خاموشه.

راه پله های ساختمانا بیمارستانازندانا استاندارد باشه...

اگر ناامید فضا آدما دنیا من با خدا امیدوارم عاشقم .....نگاه نفسم فکرم کم نباشه...

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم دی ۱۳۹۴ساعت 14:57  توسط عباس زارع  | 
عشق که متوقف نمیشه منطقه به منطقه عشق خاموشه...

از اعمال این مردم خدا رو درد می گیره عشق را فرار می گیره...

آنقدر حالند که حالیشان نیست ما مثله امام حسین مظلومیم.

حس نمیشه نازه عشقه ترسناکی جنده پری داعشی آن...

آرامش عشقا بود نیست بهم خوردید می رید...

عاشق نبودن مسئله است خوابیم.

باید جان بدیم زمینو عشقو جونم بده عشق سر زندگی ...

کشور مثله فساده زنانه بی روح بی حقیقت خدا کارا...

روح یه هویی هوشیاری بپرن شیطانیان بدی میشه کار نمیشه من...

فکرا اسیر امیاله شیطانو شیطانیانه"خدا پس کی تورا در خلوت تنهاییم شکر بگویم.

همه دردا آدم از عشق می گیری با عشق ساکت می کنه شما ها آدما چرا سگ سگی می شوید جنون سگان از چه کسایی هرا س دارید دنیا پرستان شاه رفت مرگ بر شاه...

ما گلیم که می پوسیم پر پر می شویم.زندگی یعنی ترانه است اونا من همه می خونند عشق فقط عشق...

آسودگی نه کار در کار پیشرفت عشقه.

امنو امانه الهی امنو امانه جهانی.

مسئولان خیانت زنجانی روح های سرگردان عاشق بی عشق کلافه فکرا آلوده ارضاءبی فرهنگ.

آدما گل باشند گل بمانند از زندگی لذت باید ببریم بوی توروسا...

عشق اگر بشه دعواها نمیشه فهم درک باور عشق بشه.

شهداءبر گردن ما حق دارند با حضور در مزارشان.

شاد باشم شیطان دشمنه نباشد.شادی کنم غم نکنم.

صبح زودتر از آدما جلویی نماز اهمیت اول وقت بشود فکر توکل به خدا هر لحظه شیطان روح نشود فکر کار دنیا نه نماز در اسرع وقته.

اگر کار نکنیم زندگی می خشکانند-قل هو الله احد فکر خدا را دریابد منطق ها بکار بیاید.

از عشق کم نباشم همه پولدار باشند.

گل با گل مهربان است-بعدشیرینی دندان مسواک وقته خواب از شیرینی جات پرهیز دندان ...

دانشگاه دولتی بقیه اسم آزاد باشد-فساد غفلته بی لبخند ایم عشق نمی یاد...

فکر آدم چقدر کوچک شد خوبی ها دنیا عشقه را می بینند یا نمی بینند با گلوله روبروهم برای فردایی بی خبر...گلوله برای تفریح باعشقه.

اجاره نشینان ...دله مردمه آب عاشقا را خار کشور خراب کن نه آبادی وفا...

براثر فساد روح خدایی ندارن تصمیم بگیرند عشق لبخند دنیارا آمریکاچرا جنگه عشق مهمهبا عشق همه نیا باشند تنهایی مرگه جنونه هراسه با عشق هواسه ...

درده خیال نه با فکر عشقتو هوا ومردم...بسیج دشمن نمایان میشه بی نمازان...

مابرای نفرت ورزیدن نه برای عشق آمدیم دنبال بهانه اید روستای نومل وجهان محکومه بحران فکرا

مقاومت خون شهداءدر کاره حفظ بشه با انتظار عشقه منه میسر بشه عشق.

روزگار مردمه بد کردند می شناسید درست نشدند من بی عشقم هنوز هم صهیونیسه صهیونیست ها مرگ بر صهیونیست ها مرگ بر بی حجاب

غم نخوره کسی کفر نباشه سرزمین-جلسات پرسش وپاسخ دانشجویی چرا گرانی بی حجابیه عشق نیومد

کشت سبزیجات خشک وارد بازار پرورش گوسفند زمینا ساری را طلا برداشت کنید ...

فکر گرسنه بد میشه خروش میشه خدا در من آهای خسته تر از همیشه از دنیا...فکر عشقه

رهبر آزادگان جهانم-حوصله فکرخدا رو دارم دعا گوی مردم خدایی شهدایی ام.

از شهداءیک ندای عشقه این آنجاها-چهره ترسان ترس ایجاد کنان زناکاری توروسی آن.....

خدا بموقع میاره بموقع می بره دنیا با من هماهنگ نیست عشق انگاری ایست فنای دنیایست

کشور به روح عشق نیازمنده-فرهنگ حقوق دیگران احترام این گرانی خط فقر حقوق منه تعریف کنید.

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه...ما به شهدا نیاز داریم.

آمریکا وپزشکی ها حقوق بشر رعایت نمی کنند درد ومرض دنیان مرگ بر آمریکاکشتار نیجریه چرا چرا؟

بی عشق عقده ای شدند مردم-خوب بشم با زندگی شهدای گمنامند-

ترس خجالت از حقیقت عقبی روح آزادیه عشقه ...

تا صبح عشق بد میشد دشمن نمی گفت خدا منو ببخش...

جنگ نشه گرسنگی ریشه کن بشه عشق میشه-سیاست غلط آمریکا زندگی رو تاریک عواقب شوم آن گریبانگیر آمریکاس.

خدا را صدا زنیم دور رفته از تو بد فکر نگاه خدا بیا...............................................

بوی امامرضا ندای عشقه یعنی آزار به مردم نرسانی بوی خانه های مشهد بوی امام رضا بیاورید...

خنده دل باز بشه آدم کشی نشه دشمنه خنده شیطانید شیطانه...

با خدا باش درد درد را مرحم باش از جنس عشق با عشق کنار عاشق...

بی عشق بد میشی کم میاره آدم خوب بودن خوب کردن مردم قسم خوره علیه امنیت ونظامند ...

پول وارد بازار گرفت ارزانی کرد-جلوی بی حجابی گرفت کم کم خوب بشید باشید...

ظهور در فرهنگ ترانه انتظار-زندگی خسته نشه کارا بشه حوصله زندگی سر نره سوال جواب.

چه عطری با شهدا میاد.در خود نماند عشق با عشق سریع.

صدا سیما همه جا را بتصویر بکشد زندانا را بیمارستانا دانشگاهها ارتشیان را مزار شهدارا شهدا به گردن ما حقدارند مدیون شهداییم عکس تک تک شهدا را با ترانه پخش کنید موزیک ویدیو میشه...

نفس عمیق آزاده مثله اما حسین زندگی تارو تاریکو تنهاس ترسها گل می کنند گل باش بمان...

فکر به خدا آدم ضعیف نمیشه قوی با خدا زور نشنویم دولته کار داشتم هنوزم که هنوزه...

بر علیه نظام اسلام داعشی تربیت نکنید کشتاربی فکران راه را بلد نه یادشان ندادند عشق اول تا اخر با عشق می خوام باشم می مونم..

با امنیت نفس مردم بازی نکنی مرگ را می طلبی...

تهرانی ها مثله بم ویران نشن بم..................................................

محبت با آدما لحظه ای خوب خدایی شدندنیا محل فانی باید رفت.....

در دله من خداست عشق می خواد نبود نیست نمیاد فکرشو نمی کنه......

عشق اسیره غم میگیره ناموس دشمنه شیطانی می گیره همه چیز تعطیله هوای عشق.

زندگی خوب خوش روشن آفتابی با دلبستگی به عشق حفظ خانواده چشم انداز...

فاجعه شد عراق کشورها کجائید

در کنار شیخ قربان قندهاری واژه آرام بود حرف بی منطق خدا بدش میاد ...

آسمان ابری آدما ی ابری نمی خواد آبی خوب درستکار اطمینان قلبی .....

داد عاشقی ام در میاد بحرانه عشق نمیشه

بیکار فکر خیال نه هوشیارکار...

عشق راضی نمیشه که باشه دل باهات دوست داره که باشه نگات.

سکوتی که منو خجالت بده دشمنه صهیونیستی .

به امید دیدار پایدار برقرار.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم دی ۱۳۹۴ساعت 15:53  توسط عباس زارع  | 
اونایی که نداشتند از خوبی ها نشونه دیدند که خوبی یاس باعثه زشتی شونه

لجه ما را مادر دوست ندارد پس آرام باشیم راحت طلبی نفس نه چقدر کار عشق زندگی نفس نفس.

از نظام دانشجویان تصویر مردم اینا دوست دارند در هر زمانه عشقه فکر عشقه با عشقه.

روح شهر بوی خدا بده-جلوشان نگرفتند شیطان صفت شدند وآدم خوار.

عذابه فکرا نگاهها بی فهمه عشقه بی عشق عذابه.

مثله شهداءسادگی قناعت عدالتیم-با عشق مرحم شد باشید.

با خدا چقدر آشنا وخودی در نگاه ونفس.

امام حسین ندای عشقه-احساس خطر وارد شدیم روح بیدار آزادیه.

دنیا رو می تونه عشق خوب کنه ؟حق به حقدار برسه فقیر ودلگیر نیست.

پلیس باندهای حرفه ای فساد بگیرد بپردازد به آنها پلیس.

خبر رد شدن سریع -اخبار 12/30دقیقه هم بگوید -انگلیسی ترجمه اخبارا-

غم اشک برای امام رضا غربتو بی کسی با گرانی بی عشقی زیاد شده خدا.

مردن اتفاقه همه هو همه-چقدر شهید شهر به شهر.

صدای من برای تو پاییزه ...مسلمانی به نماز اول وقت ارزش نهادن همه هو همه کس "دانشگاه خاموشه.

همه را ولش فقط خدا خدا-یک عشق بقیه دنیایند ولشان.

همه چیز بوی پوسیدگی چرا؟خدا خدا کنم-اضافه که آدم هست برای عشق هست .

قوما کفر به سر مردم ترس در ایران دشمن نباش -لات کشور نمی خواد بی نماز-داعش نه عشق باشید آرام.

فریبه بی حقیقت عشق در حقارت-باد شدید می تونه زندگیو بپاشانه-

تنوعه فصل ها پاییز نباشید عمر سردی داره.

روح زندگی رود خدمتگزار مردم باشید .بجای خدا عشقه بدرخشد کفر سرنگونی جراته نازیدن ندارد .

طوفانه نیرنگ خیانت فریب در حاله وزیدنه در همه جا حتی ایران این زندگی نیست شهدا گفتند...

آدما نفهم فساد جنگجو در مجالس ان-سبکی در صدا رفتیو رفتی نرفته عطرت...

عشق حالیش نمیشه می تازد ارضایی دنیا رو عاشق می کنم...

در خانه آشپزخانه ها زیر پا خانما قالی نرم باشد.

بد بختی آدما جدایی از عشقه-دنیا هروز بدبخت تر میشه بی تو عشق .

عشق شوخی ندارد پاک خدایی باش خشم خدا همیشه هست در هوا خدا می کشد نامرد رفت.

نگاه خوب به عشق دنیا نپاشه-دین بیدار می کند حکم می کند تو خوبی-بد شدن ها آرامش خدا می رود.

نباید کم آورد نباید باخت هیچ چیزی کم نداری...

خدا ناموس عشق-خدا پیش بیمارانه-دنیا را ساختن نه سوختن.

روح نترسه هوامو بده خدا-بازی نکنی با همه احساس...

مردم را با عشق آشنا کنید جنگ نشود.

در مردابهای زندگی سراب وذلت غرق نشن مردم تحمل نمیشه کردشان از عشق کم دارند...

در عالم عشق حرفمان نمی فریبد-زندگی هوای با عشقه بچه-

روح درده از فسادگران  معلومند-همه مردمه نامردها مریض کردند.

روزگار من خدا منو ببخش-دل جای خدا کسی را راه نه لجوک دوسته شیطانه عشق ببخش.

مرگ صدا مصیبته حقیقته-خانه قبر ابدی-پول ملت-عدالت نباشه مردم مریض می شن به دکتر ا با قیمت بالا-

گرسنگی است که فکرا به خطاس عدالت بر پاس-هوای هم هوای خدا تازمین نخورد-

یک شهید جان فدای وطن شد چرا سختیه سیل حوادث ها مقابله آمادگی ها کار ناکافی ...

هوا با خداس چرا خدا را نداشتید شما ها گمراهید.

دنیا بد جنگ فساد شده حوصله ها سر می ره مردم اینا نمی خوان...

ایران من مه می پیچه عطرم.در بد نه کیف با عشق خوبه اما مبارزه میشه کفران چرا؟از خدا بی خبرا...

بی فرهنگی ننازیدن به عشق "راه عشق است همه جا گم است-

ارزش ها شهدایند  بدرخشند پاکی ها عشقایند-عشق بوی عشق دارند بو میدن-

خدا عاشقا را تنها نمی ذاره-دل صاف خدا تنها نباشه

خاموشی عشق همه در بدی ان بی عدالت-دل جای خداس خدا بدرده-

باعث تعجب شهداءنباشید.

علم سپر غریبان نامحرمان بی فرهنگان فکر است.

موج دریا در جریان است-فروتن در دنیا سر کشی نکنید-عشق آرامو لبخند آفتابه- بارونه

نظافت امنیت رفاه امام حسین عشقه.

خامو خا ر بی عشقو بی خدا جنگو بی عدالتی.

زور آدم به دنیا نمی رسه آرام باید ماند.

جونه هوارو نگیر به جونه عشق این منم دیوانت عشق به جونه عشق جونه منو به لب نیار به جونه عشق

فکر آرام تند نه تصادفه...

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۴ساعت 15:42  توسط عباس زارع  | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

انتظار .  ..

اخلاق خدا جایزه می ده-دعواها را آرام خنثی کرد.

هی کار پشت سر هم شیطان روحهای بد می رود-

نماز محکم شیطان خاموشو ترسو-هر که با عشقه خود زیر آسمونه پرستاره این شهروروستاها باز آفتابو بارونه با یاد عشق ام.

عشق خسته شد از این دنیا سوریه را...دنیای سکوتو عشقه نه همهمه...

عشق بی درک باشه روزگار سخت میشه.

مواد تمیز کننده من وایتکس را با ماسک استفاده پنجره ها باز.

ور نه فکر حمله عشق می گه بد نکن-ور نه شیطانی دنیای اند خدا متوجهمی نفسمی.

غم گشایی نه عشق سازی نه اینا کفرند نمیشه خوابیدنمیشه عشقو با خودش دید.

واسه فساد پولها را باختند-حالت شکست خورده بهاءفکری ترس نه فکروخیال.

خوردن تن پروری نه یاد نشود.طرح شبرنگ خودروها واسه شبا.

همه مشکلات با اسم شهداءحل میشه.از هم پاشیدگی وحدت عشقا را باش.

خدا خدا خدا زیاد تا مثله صبح پیدا بشه خداآرامشه قلبهاست.

سکوت دنیا را بد نکنیم-منافقان بی خبر از عشق مردم آزار-بی عدالتان در عشق.

غذا های ته چینی ممنوع-ناراحت نه از ارزشم کم نه-وقتی که تنهایی میاد ستاره ای در نمیاد

امر نهی شوند –اگر تا خطا رفتن اما با شهداءحفظ برگشتن.

یه روز پایانم-دنیای کفره اما چرا همه جاس امام از داخلی نگرانی داشت اجماع بسیج مردمی در هر فصل.

وقتی بوی پاکی خوشی می رود گل عشق می خشکد.

دنیای غافل شدنی نه عاشق شدنی.

هر کا ر حکمتو فکر دارد-با فکر حرف کارا حل.....

وقتی راس کشورها فساد می شود مردم را هم به برمی گیره خدایا

آدما درسته درمان ندارد هر منطقه ای-کسی بد بشه مادر دوست نیست.

لطفا کم کار فریب خائن نباشید.رویایی از عشق بفهمیم عشقو.

مثله پرنده در هر مکانی.اولویت ام عشق باشه عشق باشید.

علم افتاده هو نیست علمدار حسین یاحسین اربعین دارد میاد حسین یادحسین

ما گلیم پیرومی پوسیم-پول به جای خودش برسد.

برای خدا کار "نفس سبکی "آسودگی فکر-شبکه های دنیا را با هم مرور در سیماهای استانها...

ما عشقو یافتیم تانک چرا –این بدی جنگه اون که با عشقه جاودانست .

نیم ساعت سخنرانی مذهبی کلی 15دقیقه مداحی وپذیرایی تمام.

بی عدالتی خیانت است به قرآن-جنگ افروزی تروریسم جهانی نه نه نه

شهداء-امام رضا-مملکت بیمه یارش امام زمان.

دنیا دشمنه باور نه خدا متوجهمی-یک بو با ما عشقه-

درمان مردم با اخلاق میسر است.

ایده آل ها را انتخاب کرد ترسناک شده زندگی ها-با عشق همه خوب می شید.

فساد به شمار نمیاد کار لذت تفریح-بد نکنم فکر بد پس نه.

خودی اند وطنی اند جمعیتی نیست-

غذا زیاد نه چاقی سنگدلی دندان خرابی.

کجائید ای سبک بالان عاشق-غربت کم بشه کنار امام رضا-

پول در کار بیاد باشه-پاکیو عشق باشه جهنم نشود.

بی خیالی شب سکوتی آرمش اش روزا موج بزنه دو روز عمر دنیا لج نه حرکت.

ادب عباس-از خدمات بی حجاب معذورباشید-ترس نه تا خوشبخت شوید تو دنیای دیگه عشق میاد.

کشور یعنی حفظ ناموس نظمه-فهم علم منطق روز افزون...

محبتازیاد بشه عشق پیروزه عشق خداس.

زمانه نادانی شهداءرا احترام امروز باید جهانو ساکت کرد.

فساد برود عدالت عشق باشه-بچه تولید میشه موقته نمی مونه

کارا انجام بشه پول نیازه.....

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۴ساعت 17:59  توسط عباس زارع  | 

تاسوعا عاشورا ی حسین ابن علی تسلیت باد-برای کار بیدار جهاد همت کرد-

می گذرد پیر می کندروزگار "حسرتها"-واسه مردم نباید زد اینجا ایران است.

بد همه شد بودن شهداءبگم شهداءبگو.دشمن با آرامش ضربه می زند آماده باش .

داد بزنم من عشق ام توی بادا-شبهای فساد نه به یاد شهداء.

فقط عشق دیر یا زود رفتن-دل پاک بشه نیت خدا میاد.

خوبشان کرد—بهانه عشق دارم-من اهل عشق کارم عشقه کارهام.

خدا ما را گمراه نکن-نظام هر کشور امنیت جانی.

مثله قدیم با یاحسین –محرم صفر اسلام زنده نگهداشت(امام)

خوبی بمونه که خوب باشم-مثله شمال سبز فکر کرد خشک بی روح مثله کویر نبود.

بد شدید باز گردید بسوی خوب-روح خوب با مردم آرامشه-

ناامید خسته بی حوصله شیطانیانند-روح پرواز شهداءبا ما حقیقتا نرود از ماها-

منظم یارانه ها را بدید مردمه 25هر برج به برج.

یاد بی عشقی ها آهای دزد شیطانی نباش-آبرو انسانیت از همه ما...

پول کارسازه زندگی سازه زندگی می سازد.

خدا بندهاش مارا ببخشند-لیلا میاد از عشقا حالا حالا...

تا کسی نمیره نماز درست بخوان شهداء-روح خوب برای خوبی ها علیه شیطانیانی.

اوت تعطیل نشه عشق "حسه نگاه حقیقتها –دنیا تو ازم نگیر عشق "دنیایمه عشق.

گرسنگی ها یاد برطرف همه جا-نبود علم فرهنگ عشق باد نبره زندگیو.

---{این غم از بد کارانه زندگی با غم پیشروی در هر عصری اکنون هم مخالفان هم اند چرا؟

دنیای عشقو سکوت همگانی}---مردم احساس ناامیدی نه شیطان ناامید.

توکل به خدا به امید صبح فردا نماز اول وقت-بخواد نمیری عشقو ول نکن.

جدی عشق خواند تا دیوانه نشویم-بی منطق نبود تا بازخواست نشی.

جبران می کنه خدا-بد عشقه بد بختی "خوب عشق خوشبختی-

بدشدن "بی عشق شدنه "بد نشد-ور رفتن خیالت پوچ نه راه فکر خداس.

خوب احترام محرم امام حسین –ملت مملکت چقدر قدر شهداءتا چه عشقی میشه "شدن.

آزار نباشید از عشق بمیریم.هدایت باید شوید-خاطره ها بعد گذشتن عمرها " تازه.

آدم باید بود جن نشد منطقه فکر اینه عشق عشق-مثله ستاره می درخشه عشق

بی ارضایی گم نشن.

فقرنه "تبلیغ دین بیداری های مردم "جوانان را عشقه دریابند جنگجو نشوند با عشق اید...

غمو فکر خیال پیر می سازد بی محبتی "انگیزه نداشتن به عشق.

تو هوای عزا غم میشه غم نکنه.....حسه جقو خوابو بی عشقیه بد نشو...

همدیگر بشه تحمل کرد خوب ذات باشیم باش.

ماهی برای همه مردم جهان در سفره غذا دریاها اقیانوسا.

ترس شیطانه نباید ترسید شجاع خدایم-حقه ما عشقه هو عدالت نیسته نیاز به آرامشه درستکاری.

فساد فقر در تمامی زمینه هاس-چه کسایی شهر خشک می کنند سبز بمانه عشق.

جدی نه دل شکستن نه حال امروز عاطفه ورزی لبخند تبسم عشقه.

دل می گه با همین عشق دلم میاد دله من راه میاد دله من عشقتو می خواد.

پلیس مشکوک گزارش تحقیق عملیات.

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام مهر ۱۳۹۴ساعت 14:24  توسط عباس زارع  | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

عشق هست رنج نه قانون مادر –بنویس –بنویس

هوا را برای با عشق با قدرت" هواسه بی هوس داشتن...

فکر ذهن عذاب باشه  شیطانه زود خوب بد نشد تا با عشق پیر شد ما که گزارشات امنیتی را اعلام کرده ایم.

مثبته عشق فکر به مثبت اندیشی منفی ها را نه چراحکمته دلیل اینه...

هوای ترانه نیست دلو سوزوندند دانشگاه آزاد گرگان وساری.....

صادرات نه وطن تامینه مردم ناراضی اند ماهی در سبد غذایی در ساله ماهی

امام فرمود داخلی منافق داخلی است سود جویان اموال وناموس.

ایران شهداءکشورا "دشمنی می کنند دشمن بودند کفار بی نماز بی خدا بی هدا عشقه پرنده کشورای آرام عشق موج می زنه آرامش نگرانی نیست ظلم های رفتاری روانی کرداری است یا علی...

خواسته نشد عذاب تردیده چرا" تا آخر عمر دنیا شهداءجوان رفتند اما یا حسین با شهداءدرمانی.

آرام با یاد عشق دوستم به سمته نهار خوران گرگان.....

مردم نیازمند روح عشق نوازش مداران.

فقط هی کوتاه خونسرد موسر نریزد پیر نشی نترسی اینجا ترسه من با عشق نمی ترسم شهدای گمنام.

بی حجاب پیامد فساد بهمراه دارد بی حجاب تهدید است.

با خوب بودن ماندن شهداءبه پرواز در میان مشهد مزار شهداء.

با آبرومندی عشق ای که باهامه خداس راضی باشد از اعمال کردار رفتار ما .

راه شهداءبر پایی اهداف منش سادگی درستی ادامه راه شهدا.

بد نکرد بد نبود شلوغ نشه شلوغ نشود انتظار انتظار.

یادم از آرام بودن آرامش ماندن وخوبی نرود باشد.

آزار نباشید وآزار ندید.

بازی دوستی" برای صلح جهانی "خبرای خبر.

هوس غرور شیطانی نشکست بی عشق.

بد از عشق کم نشود اونا مردمه بد کردند پیر کردند قانون دنیا کجایی هد هد.

خوابی که فراگیره از زنا کاران نشات می گیره که شیطان است عدالت عدالت...

پاسدار قانون خدا حفظ ارزش ها ی اسلامی حافظ خون شهداء وصیت شهداءساری.

این بی هوایی فساد کشور حکایت می کنه" بصورت گروهی.

زیاد تو یاد دنیا فرو نبود غم هم نگرفت زیاد .

از خدا بترس عشق وای بحالت می کنه.

آرامشه دنیا عشقه" احساس بشو خدا آرامشه ضد مقابله ما شیطان دشمنه.

ابرو چشم بالا بد به فکر نگیران مردم.

اینهمه کار قهر نمیشه کرد جاده ها ساختمانا.

خوب بد نشدن کارا انجام بشه.

پول فرهنگ مردمه پر وبالدار می کنه مردم بد بار می آرند رسانه ها دو معنا داره بد نکنید خوب باشند خوب کنید مردم خوبند.

اقتصاد قوی ضامن حمایت هاست به مردم.

محبت می تونه زندگید زندگیو زنده کنه یاس نصیبه روح هاس.

زندگی تمیز با ترانه دخالت فکر آشغال ریزی نکنید.

زود نمرد امکانات آرامشا دریاها.

با ترانه هم صدا شد تاریک نبود نشد.

جنگ سرنوشت انتظار ...ترانه ندای عشق مربوط به دنیا آدما حادثه ها.

شگفتی سختی چرا آرامش باید باشه کار شود تا زندگی.

عشق نباشه سر گیجه ای –واسه عشق باید فدا شد 2عشقه حسینی زمینی.

یک آدم درست به حساب آیی باشی نیستی چرا؟

تا آفتاب عشق بتابد باشد خدارا شکر.

رودر واسی ها نه عشقو خیلی دوست داریم پاک.

دنیای مرگ آدما" بدی نه.

بیداری عشق "حفظ ناموس عشقه".خوب بد نشید دلها را نسوزان آرامشا نلغزد.

پشه مگسی نشود روح دیدارهای مردمها.

بد نشد "که عشق آدمو نگیره "بی عشقی تا کی "خدا خدا خدا خدا خدا خداخدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا....................................

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۴ساعت 16:39  توسط عباس زارع  | 

یاعلی علی علی-کار زیاد آدمو پیر می کنه بی عشقی روحها وارزشهای دفاع مقدس سادگی بود وصفا آیا مدیران اینجورند...

بیدار عشق-خشم دعوا علیه هم شیطانه حرفو مذاکره شما اهلش هستید.

دلم برای خدا بسوزد انتظارمی خدا یعنی کارا در چهارچوبه منطقه عقله قانونیم.پاک خدمتگزار.....

اگر بحرانه ترانه عشقتو مرحمه ها –

دنیای مادر کسی جرات نمی کنه کاری بکنه خطا آدم کشی نه.

بجای منفی فکر خداشکرت خدا خدا.

نگاه خدا نفس قبولم کنه تو هوایم.چشم مواظب دل خدایی بمانه همش زندگی نگاه معطوفه به خدا اندیشی.

خراب نه بشه آرام باشی دعوا را آرام کنی با حرف فکر خونسرد.

با آرامش زندگی پیدا می شودتو محکومی...

اسم حسین آتشی در دلها می اندازد که آدم گرم میشی.

فکر سبز کنم-اونا تند در عشق اند من وخدا آه.

فرهنگ مادر خوبی خدایی دوستی دوست داشتنه پاک پاکی.

منهای دنیا آرامی خدا را داری هدر نرو هدر نباش حیفیم.

دنیا واسه نفس کشیدن آدمای خوبه.انسانیت درک بشه نشود سگای لعنتی.

مظلومم خدا منو ببخش با عشق غمی نباید باشد اما زندگی سوالاتی دارد چراهها فقرا بیکارا بی عشقا بی خانمانا ...

عمر بی خبر مسیر زیبای جاده خیابان کوچه ها چرا زیبایی می رود قدر دان عشق نبودید.

این گله فکر منه   این که عشق رسمه منه.

کار نگیرم به کار نیفتم با مادرم.بد انحرافه نشد.

خدا یعنی بدست آوردن دل عشق دل نسوختن –مکثو سکوت شگفت شهدای گمنامی گمنامی شدن عشق.

قبرها جای آدما –شهداءتحمل دردها مبادا از شهیدان دور گردیم به ذلت رهسپار گور گردیم

دلی که صدای بودن نداره هوا خدا می ره ترانه نمیشه خواند...

سختی ها –مطالعات گلچین ها-دارند کفترا را می کشند هوا داد می زنه.

تا زندگی شود باشد پلیس بین الملل.

روزی که تاریکه غمه هی می گیره این که هرگز از عشق دست نمی گیره.

زندگیه

روح محرم نبرن صفای محرم باشه خودتی وحسین .

غمه چون جهان غمه چون دنیا رو غم گرفته ما را که کم گرفته عشقه منو تورو ببر گرفته.

شهرها بدونه عشق محکومه شماآدما محکومید عشقه من...

دعوا آزار نه آدم ضعیفه گرما سرمای خدا دادی.

غذا را با عشق درست کنید نه با غم-پاکی روح نگاه حرف از شهداس.....

زنگی فهمید زنا کاری نه بی عدالتی نه .

هوای یک ترانست عشق با بهانست زندگی عاشقانست.

اللهو الحمد-پول دارو زیاد نگیرید دکترا وگرانی.

قهر نکن یاحسین لج ننگ است امام حسین.

بساز خراب نشو خراب نکن به شرطه عشق و شهداءباشید.

روح اسیر نباشه خدا آزادیه آزادیه آزادی ...

ارضاءنشید غم می شید عشق نباشید عشقو نفهمید هیچی می شید .

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 15:5  توسط عباس زارع  | 
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

حاجیان مردند     حاجیان بردند   ابراهیم واسماعیل

ظلم نه  خفته در عشق 1-بن بست چرا؟دوربین ها حکایت می کند حقیقت چیست؟

هوای من آزادیس هوای من یک بازیس  این یک زندگیس

دله من گرم میشه باتو دله من خوب میشه با عشقه تو

اگه عشق با تو نشه بی تو   اگه این گرمی نشه با تو

پس کی میشه عشق تو    جونه من

جدی با هوا یعنی خدا

از بی محبتی آدما می میرند-از شهداءبهره زنده بمانند.

خدا در من مثله جنگ جبهه وشهداءاون روزا.

شیطان همیشه است پیروز نشود شما در جهادید جهاد فکری عقلی حتی جانی...

حاجت جوانان سرباز پاکوبی کمتر با عشق وازدواج باشند .

غرورها را باید شکست تا خواب نرفت.

خیانت فساد آدمو گمراه می سازد.ضعیف نه یاد عشق.

خروش عشق کجایی-سبز وجود ما خداس ول نمی کنه فسادی آزاری بی عدالتی بی وفا.

مهاجران چرا؟عامل آوارگی آمریکاس اروپاس داعشی هاس.

خوب خدا آدمو نگاه کنه تا کی دنیا خواهی خودخواهی امام ورجایی.

اروند رود –محرم محور موسیان –والفجر 8-کربلای 5.....

باید بی سکو صدا زندگی کرد-بد نشه بد نشد تا مجنون ماند.

همین فکروخیالم هسته عشق باهاشم-خدا جون-خدایاد صداد.

جمعو بوی عشق بودن هوشیاری هواس-صبر شهداءدرد تحمل سختی ها حکمت روزا با عشق شوید.

روزو با من ببر هواس به خدا نه دنیا-بد نشد بد نکرد عذابه فکر نگاه نشود"سر سیا نشود شیطانیه نه خنده دار نشم هواسم از دست ندهم.

خدا هست خدا زیبا کنیم-یاد عشق امیدواری از آدم نره یاد نامحرمان وبد نه .

قدر همو بدانیم دنیا وفانداره-شهداءنگاهشان جدیه خدا خدا .

با آرامی زندگی احساس کرد تو وفایی عشق باش فدایی عشق.

{عشق عاشق} سختی ها- امکانات-سلامتی-مرزها- عشقا.

هی خورد باز با عشق چه دستاوردهایی.

تعقیب وحال بعد فساد خشکی یاد شهداءپدیدار شد شهدا شهداءخدایا شهداءشهداءشهداءگمنام

شیطان سر آدمو با خف کردن فریب نده اخبارا عشق کجایی.

زنان چه زحمات بسیار کشیدند در جنگو انقلاب ایران.

چطوری پیرند زود –مشکلات انبوه چرا؟-فسادای تیمی گروهی منطقه ای.

ارضاء"حاله خوش "خاطر عشق دست یافتی از خدا بترس غرور جانها نشد.

با خدا بگو زیبا س-نمرد عشقا تو دنیان-رواج خوبی-قبرها-وفادار.

مردم بی مشکل شاهانه باشند زندگی ها را-دربه در عشق تو دنیام تا امام زمان بیاد آقا...

نگرانی همیشگی شیطانیانند خانه قبر.

هوس بی عشق گناه از خدا عقب می مانی"هوس به عشقم هدر نه زنان از خدا بترس.

بی عشق فکر گم میشه آدم نکشت-در هر بحرانی عشق لازمه گذشتن عشق.

سیاه شدن چهره شیطانی شدن نه همین جوری بی خدا آدما شیطانند.

وحشت از دنیای بد چرا؟عاشقم عشق نمی تونه بیاد نمی یاد.

عدالتو اجراءکنیم پیشرفته نشود کهنگی فکره بشریته دنیام انسانیت می خواد.

کار وجرات ایم برای عشق مردم تاریکو غفلتند هوا سخته بی عشقیه عشق ام باش-

بد نشوم چون عشق در کاره.....

هر کار عشقه بی حوصله نه مثله شهداءآبرومندی-رهبر شهدای گمنام رهبر حزب الله جهانیان دنیا رهبر می خواد...

شهدی گمنام باشید که خشم اژدها در راه است .مثله مادرا شهداءمنتظر عشقم هستم تا نمیرم.

درسته کارا منفی فکر تو نکن شیطانیه-در خدا غرق خدا هوا حالا حالا

آرام پی به نعمت خدا برد-خدا را از خود دور نکرد دور نشو خدا نرو بیا.

معتاد به عشق تو دنیا تپه لامو روستای نومل گرگان ایران.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مهر ۱۳۹۴ساعت 14:12  توسط عباس زارع  | 
روح درد نابسمانی های دینی مذهبی مردمی مردمم.

یادی که هرگز نمی میرد ... ..یاد شهیدان است.....

کم می ذاره 1-دولت عدالت-2-عشقتو عشق ...

خدا فریاد با شهداءخدای عشق نیست نمی یاد خدا کسی که زندگیم بود .....

مثله سبز سبزه خرم باشم بمانم.رنج نبرد نکشید-سکوت محبت با همه...

خودما غمه رها با شهداءهمراه به عبادت وراز نیاز یک نگاه.....

شهداءمی گفتند خدایا "جبهه روزای قشنگی بود "عشقو ساکتی اش 1380

صبر عجله نه هل شیطانیان لعنت باد -خدا یعنی خوبی فکر از دست نه.

عشق مهمترین با من باش خنگی تو عشق عاشقی من.

روح خوب با علم میسره -هروز یک شهر با مردمش موسیقی شاد فیلم های سینمایی از شبکه های استانها.

آرامش ماندن مریضی وضعیفی آدما آرام ماند منطقیم.

خدا را با عشق میشه پیدا وصدا کرد بگو خدا خدا خدا.

غم نگر فت دوید دویدن با هواس بی هوس.

این عشقه که در پروازه   این عشقه که با من می نازه

یا ضامن آهو یا امام رضا یا علی ابن موس الرضا.

می گذره دنیا باید جوان ماند پیر نشد-قرآن فرمود زنا کار اعدام کنید.

آدم با آدم ترس نداره "دنیا ترس عشق" خدا ترسی.

آدم با گل زنده است بچه تا ابد گل باشه بمانه گله من...

ترانه وشهداءرد بشیم از بحرانها نا امیدی ها.

خدا منو نکش دنیا در تو اسیر نباشه موج نزنه توجه یاد خدایمه.

دنیا مرگ داره ارزش نداره خشم نه فکر کوتاه.

عشق باشم مثله هوا خدا -خدا من با تو دوستم بی توجه به دنیا.

خدا را طوری صدا بزنیم بفهمیم می شنود صدا مونه.

هزاران لعنت خدا بر شیطانیان حرامزاده ها لعنت خدا بر شیطان حرامزاده

در هوا عشقه نفسم عشق باشه بمونه.

بی انظباطی نه خدا میبینه سادگی شهداء

دعوا نکنیم از خدا بترسیم از خدا می ترسم-

زندان چرا؟داعش چرا؟یمن چرا؟دنیا چرا؟عشق چرا؟

زنان انقلاب بیمه امام زمانی مملکت امام زمانی-ناگهانی شیطانه

باد میشم باد می گیره منو بی عشق عشق منو بگیر.

آدما خدایی باشند-هستیم هستم تا عشق بماند.

ناامیدی نه خدا :ما را دوست داره-کارکنار شهدائیم کارکنیم-

خشم تبدیل به عشق خونسرد عمل .

خدا را شکر در خلوت دل "بوی مسلمانی بیاد

تاریکی ها نه مسلمانی رجایی بودن شهید .

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 13:56  توسط عباس زارع  | 

تا آخر مرداب عشق میمیره هوا بحرانه...بحرانی ...

راه رجاءبسته نیست    گر چه رجایی برفت

از عشق نمیشه فرار کرد احساس نیاز.

علی علی یا علی-آدم تاریکی نبینی گم نشی بی عشق-

مردمه گیج نکنید خائن ملت اید حقیقت ها کجاس خدا خدای من در نفسم می کشم دوستم با او خدای منه من.

نمیره کسی خرابی نشه اما صدی عاشقی ا ز توی کوچه هاش میاد اینجا غروبه نازنین....

در قبال هم مسئول وظیفه مندیم چه فرجامی ...

دلخوشی بکنم نکنم شیطانیان جنانکنند-ترس نه دریا "بی فرهنگی تا کی تا کجا اینجا خدا باش مثله هوا.

مشهد گرگان تهران ایران ایرانم من ایرانم برای راه شهداءسبز باشه عشق دید" خدارا دیدیم.

همین حالا خدا را فراموش نکنبکنیاد.

هو قبل قصه عشق خدا اول بود ما نه خدا –ر شهر آرام یاد شهداءاما من عشق عشقتو میخوام.

خدا:ناامید نباشم-چاقی نمی ذاره ما خوب خدایی باشیم .           

دل روح خواستن نامحرم نه نازنینم تویی تو همیشه فکرم.

برای ارتقاءفرهنگ وب سایتم کمک نمائید ملی:0301818596004

در عشق ذخیره میشه فکر نرود از زندگیمون کار شکنی نشه کارهایم دنیایمه می سازد.

تو دست بیگانگان جان میدن شهر بی حقیقت شهر بی عشقه روح عشق می خواد مردم خوبی ها را می خوان پیگیریم.

کسی که عاشقم کرد کسی که زندگی بود کسی که زندگیم بود...........................................

یاد خدا ترس از خدا 1-سلامتی 2-گرسنگی-3-عشق4-آب5-مادر

همه جا اوت بود خاموش بنابراین فقط خدا وشهداءبود.

بیاد شهدای غواص شهر چالوس مازندران ایران-روح ها می پره کار خدایی نیست محرم نامحرم.

تاریکی دیوانگی حیرانی بی عشقین-امام رضای غریب ما بیائیم.....از خدا ترسید کاری نه زنان بچه اما آزادی عشقه ما آزادی داریم ازدواج موقت ...در بی حوصلگی های زندگی گیرین شیطان لعنت "خدا یاد شاد.

بوس وعشق حکمت زندگی.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۴ساعت 13:21  توسط عباس زارع  | 
وشهدای غواص آمدند تا ما در مردابها غرق نشیم بلند بشیم بعد شهدائ زنده باشیم بمانیم بمانیم.

از عشق زندگی عقب نماند.تو دنیا زندگی کرد هی با عشق.

شهداء را از زیر آبا بیرون می کشیدند ...هوای عاشقی سکوت خدایی خدایی شهدای گمنام

سگا سر به سر مردم می ذارند آدم عقل فهم داره.

مجاهدت غواصان دریا دل عملیات کربلای 4و5هرگزاز یاد تاریخ این مرز وبوم نخواهد رفت{خامنه ای}

از خدا بترسم خدا عشقه هوا فضا عشقه بهم نزنم.

دنیا پر عشق خراب عشق.همونهایی رفتند ما شویم تا با خدا یار شویم

عشق یعنی یک پیام.آدمو بی نظمی بی عدالتی احمق در می آرد.

عجله کار شیطان نفس تند نه فکر تند نه آرامش با عشق بیمه ام.

آدم روشنی ببینه عشق روشنی دریاییم که آرام نمی گیریم تا ساحل خداس.

حقیقت ها گم است مملکت شهداییه-ظلم فکر روح از خدا بترسم-

دل آلوده دیر نشه با خدا ارتباط-اخلاق مسلمانی زندگی سخت گرفتی -سکوت ذخیره

کشور انتظار می خوادسگ نمی خواد منه آدمو می خواد عاشقو عشق"

باد باش بوز نسیمش مهره.اخلاق زندگی می سازد تو تو-

فقط منافق بدام افتد منافق کیه حرمت شکنان  عشق فسادگران.

شهید علی اصغر ایزد-شهید قاسمعلی رهبری

بوی کا ر-بوی خدا مرگ با عزت-با عشق تمام شود نه جنگها.

طمع فکرخیانت نه نشکستن نباختن.

یا حسین میاد با خدای سبز -دیوانه ای که نفس عشق می خواد برای عشق.

عشق می گه مودب آروم آرامشه می خواد-نداری نمونده آرومو قرار کی بوده کی خونده عشق شده فرار

لعنت برشیطانی هواس خشمه" زندگی که هرگز آرامششو نمی بازد.

اگر دنیا را بیدار نساخت آدما خدا را ندارند رفاه آرامش کنار عشق عشق.....

تا آخر این خط هر جور بگی هستم زندگی ...

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 14:9  توسط عباس زارع  | 
بسم الله الرحمن الرحیم-پر از خوب بد نه کارامنطقی نباشه زندگی را پیری می گیره عشقای بحرانا بحرانی...

بهشت غمناک-گلهای عشق از برای مردم-عشق بچه خانواده به زندگی خیانت نکنید-

عشق ذوب آرام می کنه نیست عشق در پروبال...

آمدن "حس تا رسیدن به خود شهید گمنام واقع شدن.

نگاه به غیر عشق سرگردانیه-شما قدر خدا بدانید تا خدا قدر شمارابداند کار وآبادانی.....

هوس پرستی نه با عشق تو جاده طلسم عشقی بد...

ما عشقیم با عشقیم زمان گذشته ما سر بلند یم تو آزاری توی هوای آزادی لبخند هوا را آزار گرفته.

هوشیار بیدار جدی سر مردم کلاه نره از حقیقت عدالت عقب نمانند.

شما را دعوا نگران ساخته فساد نکنید.

موجا فریبه شیطانی زندگی آرامه عشقو می خواد.....

از عشق آمده ام بیرون ای واویلا که حسین بی برادر شد...

موجه باد وموجه خواهش موجه آه عشق.....

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 14:48  توسط عباس زارع  | 
بسمالله الرحمن الرحیم-کشور را خواب برده یا باد برده عشق رفت ...

قسم به آفتاب جوانی ام در راه عشقه عشق باش...

هواس به خود بی نگاه-با ارضاءمی شود قدر زندگی را دانست-

با خدا باشی خدا هم با توست خیال راحت "خدا بد می زند ایمان دارم"

به دنیا دلخوش نبست اعتماد یاد خدا عشق بس.

افراد مشوک تحت تعقیب شلاق حرف بزنند با چه کسایی در ارتباطند واسه مردم تهدید نگرانی وفساد گران با مردم ور می رن سر به سر مردم می ذارن نفس مردم به تکان می اندازند "غیر معقولی"

ناموس دشمن دست گذاشته طرح ازدواج سراسری.

عطر همراهم بو مریض نشوم-سکوتت را نفهمیدم نگاهم را نفهمیدی چه جنگ نابرابری...

لعنت شده خدا محبت ها را نمی خوان شهداءرا.....

مردم برای این اند عشق دوباره بشه عشق نباشه باد برده...

شهید گمنام-خوبی ها جواب نداد کشور سود جویان.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:32  توسط عباس زارع  | 
از خوبی ها فرار نه "نوشتم-دلم برای خدا عشق بسوزد.

با انتظار در ارتباط باشید زنان فریبکار.قوی میشیم بتونیم پاک باشیم...

غرور لج نه خاکی ام خاک میشیم.سر گول کلک فریب نخوره در طول روز.

هوس بی حجابی خامو خارت نکنه-پرنده دنیایم-اگر کام یاس شد تا شهداءسرافراز بشن...

من راه شهداءخدمات بهتر" اجرای قانون مردمند.

تنبلی نه جهاد "شهداءرا یاد.مواد مخدر معتادان چرا؟پس عشق کی محقق پیدا می کنه عشق یعنی خدا راه شهداءازدواج حجاب ازدواج آسان دخترا سخت می گیرند ازدواج نمی کنند در خانه پارتی اغفال یکدیگر وپاشاندن نظم اند.

عشق راه شهدای گمنام "سکوت "مدیریت کار می کند الو سلام.

اعلام بسیج مردمی -دادوبیدار گشت-با هم بازی تو دنیا حوصله باشیم-شهدائ کی بودند برای چی رفتند خدا

گذاشتی رفتی عزیزم من بیقرارم-عزیز دلم خدا عشقه توست.

صحنه هنر من موفقم عاشقم.آرامش عشق زیباترمی بینم.

نمیشه شکر خدا را بجا آورد خدا رحم کن-مسلمانی نیست مردم دچار افسردگی اند.

من گلم خار نشم نکنم.در کوشش بدست آوردن عشق.

با مردم ور میرن حاله مردمه می گیرند ترانه هو عاشقی هرچی می خواد بشه بشه...

کارها باید بر اساس نظم وعدالت باشد باقی بماند تا مردم مشکلات حس نکنند .

دولت ها با مردمانشان درستکار باشند-روح فکر به یاد شهداءیک شهید چه جانی برای وطن وماهو.

هوشیار "عشقه آدما را بد نکنند بد نشوند سرقت نه حق به حقدار برسه.

با عشق به هوا زمین جونی داد عشقو.دردا مریضی ها بیماریهای آدما نامسلمانی هاس

کارها آسونیه نفس آرومیه اعصاب عاشقونیه.

فکر کوتاه اخلاق ببخشیم همو-علم آموزی عشقه-نشکنم از عشقم مراقبت کنم.

عجله کار شیطان عجله نه من در آرامشم.انتظار در انتظار انتظار با انتظار.

فضا آرامش یعنی خدا "خدا را به خودمان وصل کنیم onlyforyou

از این عشق سهمه من چی شد "از این عشق هر کی هر کی شد

دنیا انسانیت وخوبی می خواد-رئیس روسا خوب باشند کارمند ضعف ندارد مردم راضی اند؟

اینهمه گیر وبیزار کار   "منو داشته باش عشق یار

+ نوشته شده در  شنبه دهم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:57  توسط عباس زارع  | 
بسم الله الرحمن الرحیم-روح نبازه شجاع نترس هی هیه باد ...

تاکی جنگو خونریزی آبرو حرمته انسانیت را ترور وجنگ بهم زد.

آرام در خود آرامش فشار احساس-عشقم به تو نیازم آهم جانم جانم.

هوا هوس زندگی بباد انتظارم-بوی عشق ام از انتظار کجاس-

نگاه سر به زیر پایین تو من او هوا چه آرامه خداییه خدایی.

نماز با روح کامل -سکوت عشق بد رفنی اند حله-استراحت فکر نفسم زندگیم سر جاشه.

زندگی که در آن یک خواب مرگه-بی تو یه ترسه خوابه خیال می هراسه

یاد این عشق عاشقی ترس نداره منو دلدادگی عشق منو بی خوابی این عشق.

1-خانه امن حقه منو توست سر پناه ایمن2-جنگ رفته های جبهه ای مدیون آنها وطن است چرا مشکلات دارند گرانی است حقوق آنها-درمان آنها...

3-کمبود خدمات  بیمارستانهادوربین های صدا سما آیا حل میشه حل بشه با آرامش منطق.

به مردم امید شیطان نگاه زندگی رو نگیره مسلط به کارا.

هوس خجالت بکشد ازم هوشیار مسلط تا عشق.

کار عشق واقعا عشق" حلال محرم" از منو تو هوای عشق فراری از تو "آماده ام با تو عشقه تو.

آدما یکی می ره یکی می مانه عشقه حتمی خدا باهامه.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم مرداد ۱۳۹۴ساعت 13:4  توسط عباس زارع  | 
بسم الله الرحمن الرحیم-جنگ تا کی یمن چرا سازمان ملل

حقوق بشر چرا در یمن ظلمه جنگه.....

روحانی بهجت:از نشانه های ظهور مهدی در یمن...

صدای ما به آسمان برسه به خدا دنیا چه ریختو پاشه.

آرامش همیشه بدانیم زندگی وبچه تولید میشه از مادر بد سخت نکن.

خلافکاران فریب خورده ها ی دنیای مایند-نیاز به پاکی وعشق است.

هوس خسته کننده بیاد شهداء"بی اعتناءبه هوس-

گل بوجود میاد از بین می ره گل بود گل ماند چون شهدا گل بودند گل رفت

گل ماندند شهداءرا یاد کرد.

نجوای دلم عشقه قلبم پاکی-بد یعنی از عشق دوری کم داری با عشق آرامی دوست داری.

وطن سر جاشه خودمو از دست ندم تحرکات منافقین علیه ناموس ناموسیه.

شهر محکوم "بی عشقی دستگیرید:ندای عشق این روزا یکی مثل منومیخواد.

آفتاب مهربانی عشقم بتابه دور برم     تو نرو از سرم.

روح پرواز روح عشق آزادی-با من مهربان باش .

چقدر احترام حفظ کنی سکوت داشته باشی در کنار قبور شهداء.

بد کی می کنه مردم را هوا را آدم را .....مردم را بدان بد می کنند بی حجابی بی عدالتی...

نظم روحی آرامش است -دنیا حالیم بشه-دنیای بی خوشی شهداء-

از وقتی که رفت "رفتی دنیا به ما نوید داد دنیا جایی برای موندن نیست

باید دل کند رفت شیخ خدا برد.

شهدای گمنام:.عاشق عشق زندگی z"...

کارام نمانه شیطان تنبل است-کمتر خوردن عشقه سالم بمانیم.

عصبی عشق از من نرود باهام باشد.آدما میبینی رفتنی اند .

ای دنیا یک عاشقی داری هواسم باش آبروی من.

با فکر هوا بازی شطان لعنت بادنگاه روانی میشه کمبود خدا در کنار عشق است.

انتظار نیس بد میشه انتظار نیست که بد نشه.

بدی بد نیت ها خدا روزی کم می کند.هوس خواهان ناموس پرستانند از عشق عقب نباشیم.

عشق هی هیه باد

مردم قدر خدا ونعمتهای خدا رابدانند-خودمو دارم اختیارم دسته خودمه.

 

+ نوشته شده در  شنبه سوم مرداد ۱۳۹۴ساعت 13:22  توسط عباس زارع  | 
عشق نیست چرا؟الاف روزگارم پس ناموس عشق است مراقبت از ناموس پاک هرزه نشود.

مسافرخانه های بزرگ تک خانه ای برای مردم شهرهای دور فضای سبز وجوب رودخانه ای.

مرگ های خاموش -به یاد بم-مردم غرق در مشکلات مالی نباشند.

زندگی عشقه عشق را هوسرانی از بین می برد انتظار قانون تیم های فساد...

اگر فردی ار آدما که مردم بد می کنند نمی بخشم.

راهی که برای ما عشق است شیطانیان منحرف نکنند.

عشق بیاد کنار عاشق دنیاییان عشق یکی نبود-همراه تو عاشقه دل داده.

همراهی باعاشق خدادلمه-آخرین بحرانها مشکلات با یک شهداءنگاه به شهداءحله درک فهم باور.

خسته ناامید شیطان من نشوم.ایده های راستی درستکاری-تو عمر منی مرگ بی خبرتضمین عاشقی.

ترسیدن مرگه عشقاس اماتو بی عشقی.خدا خدا خدا    خدا فراموش نشه.

زمانه بی فکری جنگ تمام شد حال زمانه عشق پیشرفت است آرامش شهدای گمنام ندای عشق این روزا یکی مثل منو میخواد.

خدا از ما نرو بحق امام حسین.حضرت علی-مخالف ازدواج جوانان منافقان اند.

دنبال دردسر فکر خراب کن لعنت بر شیطان راه شهداءبه فکر عشق با عشق.

مردم لبه پرتگاه اهل خدا نبودی مشکل رو مشکله زندگی بی خوشکله.

تابستان بی عشق هوای خراب بی عشق-چه حالی با عشق دعوا نه.

شیخ قربان علی قندهاری موجی که دریا را شرمنده ساخت گلی بود که ...دیگر نیست.....من شهدائیم با شهدایم پیروزم-هوس زیاد ناراحتی وبی حوصلگی-لجا شهر وروستا اثرات عشقه بد .

خدا را ندارند مردم ناراضی اند-جن سگای زنا کار روزی بعد در وحشتی باور نمی کردم....

به خاطر تخلیه نمی شن ارضاءمثله یاغی اند یاغی می شن.

فقط با عشق خود حالم نگیره عشق تلافی می کنه.

آدما از مادرند مهر باشه تا همیشه.زندگی یعنی عشق شهدای گمنام علم آموزی هواس جمع .

خوبی یعنی از عشق دور کم نشم-گلای منطقه جهان روح رنج نباشه.

بدی به کسی نکنم شیطان به آخر میرسه-کمبود بد شد دریا دریا دریا ساحله دریا عاشقه دریا کشورهایی که در انها حقیقت کمیابه" گم است عشق به خدا.

یادی که در دلها هرگز نمی میرد یاد شهیدان است

دنیا به پره کاهی نمی ارزد عشقی که ارزانی عاشق خودشه بداند.

من به تو همیشه احساسم   مادره نازم

به عشقی مبتلا که آرام بشی آرامش پس بدی .کارا سبک بشه نگاه شیطان برود.
مسجد سنگر است...فساددنیا را خواب کرده خامه.

فساد نشه ادما سگ نشن-عشقه نابود نکنید سگ سگه نکنید ارزش محبت.

بد نینجامم خدا کمک ام می کند"عشق خوش نداره"

فساد عقل می شوید گل بدی نمی گیرد.این زندگی این بازیه آزادیه آزادی

توی دلها خدا هست بد نکن حکمتی هست شیطان نمیاد گم هست عشق هست عشق بس

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 12:19  توسط عباس زارع  | 
خدایا"رمز شهداء-دولتی ها چرا ؟یارانه کارمندان پولداران قطع میشه.

رهبرحزب الله جهانیان

بهداشت در سطح ضعیف است از استانها خبرای کمبودهاایست...

اما یادی از شهداوراه شهدا وسیره زندگیمان باشه مثله شهدابیا دشهید شیخ قربانعلی قندهاری آرام پرکار تلاشگر از منش این شهیداست.

فلسطین آزادی می خواد پاره تن اسلام است.دنیای آزادی پرنده ایم مثله شهداء.

مولا جان مقتدای ما تویی علی جان-لعنت بر شیطان نابودی شیطان  قل هوالله احد بیشماره بخون...

بی حوصلگی ناراحتی اثرات منفی ارضاءنادرست وهوس زیاداست.

دنیا را فسادنگران ساخته چرا ایران مدیون شهدا پولداران حزب الله جهانیان وریشه کنی فقر نه نابودی عشقه چرا...

کشورم کار می خواد با کارگری منو تو-چرا در غم فرو می رود هروز بیاد شهدا گمنام-

اگر احساس زمانه شهنشاهی به مردم دست بده اینبار خدا می آید با شهداء...

سپاه مواظب امنیت-دکتران امین مردم-کارمند دلسوز مردم-مکانای فساد هم بی آبرو وهم خودبه خود نابود میشوند با ادماش-

همه در بی نظمی بی عدالتی وفسادچراراه شهداءساده زیستی نمیشه بهانه نیار بهانه ترانه...

افرادی غرور دارند فریب اند به قانون احترام بگذارید-مردم با مسئولان دیدار می کنند مشکل گشایند..

اگر به فکر منفعت شخصی هستید تلاش نکنید که شیطان شما را فریفته ورسوائید .

افرادی که بیکارند بیمارند نگرانی وتهدیدی چرا-سنگینی افراد در برخورد ایمان به خدایشان را ثابت می کند.

برای خدا زندگی کنید ناموس را بی حیثیت بی حجاب نکنید.

مثله جن نباشید عامل اثر ساز زنا کاری ناموس بازی " قرآن فرمود حلال ازدواج محرمیت نبازید که نبازیم.

نمایشگاه حیوانات-کفش طبی خوب برای همه چرا خسته ای -کولرهای گازی برقی کوچک برای خانه های 1به بالا-ستاره صلح جهانم دنیا چرا؟قانون برای همه یکسان عدالت-در تنهایی حرام بی عشق کجاس عشق -

دریاها اقیانوسای جهان-ازدواج اشتغال مسکن-سازمان مللی غزه ویمن چرا؟عاشق وعشق زندگی میشه باشه.

مثله شهداءخدا"آزادی زندگی برای همه تغذیه سالم برای همه.

مادر وسادات دو واژه آرامش-آنان که ایمان آوردن یا خدا آرامبخش  دلها میشه آگاه باشید.

زندگی آرامشه دوست داره تلخ تند نه "مرز حیوان نیاد تو وطن سکوت فکر حرف آرامش دولت...

فقط خداشهداءگل بودند بیاد شهید قربانعلی قندهاری.

روزه دنیایی نمیشی سبکی شهداءرا می فهمی دلشانه.

بندگی کن با مردم بودن خوب بودن-روح بیدار حقیقت عشق می خواد-

همه یک صدا یک نگاه فلسطین صلح سبز.چشما بست دنیا بد شد-

زندان بیمارستان را بد خلاف"اما دنیا عشق تماشایی-

چه می گویی چه می کنی-خدا عشق می سازه می بینی-مردم عشقا بدند شهداءبا شهداییم-

مسلمان بیدار شد فلسطین آزادی می خواد مسلمان طرفدار مسلمان.

شر نباشی شر نشی خدا زمین گیرت می کنه.

عشقا تمام میشه آدما سگ می شن-خوب صورت با یک آب آرامشه چه بی بند باری دنیاتان.

جدی همان پاکی عشق نمی افتد ازمان نمی ره هیچ وقت مثله شهداءسید حسین...

آرام احساس آرامش هدیه کن تا بیمار نشی-بعد جنگ قرار بود راه شهداءادامه دهیم.

مدیون شهدا هر که یک شهداءراهشان ادامه دارد.

کار یعنی فکر کنار امدن مرگ لحظه ی" هر چه لج به مرگ نزدیکتری.لجی بترس از خدامحبتیو عشق نگاه شهدا.

با آدما کار نه همه مرگ اند خدا درک بسوی خدا-وحدت با مردم پیروزی حقه.

برای اهدافی مثله حجاب ناموس شهدایی فدا شدند.

هر جا فاجعه فساد است "بعد جنگه-چشمی که عشق ببینه می بینه-

زندگی با عشق زنده اندیشه آخر امامزاده رفتگان...

رویاها فریب خسته نشد بیاد عشق فکر خسته نمیشه.

هر لحظه با خدا میشه عهد بست شروعی دوباره با خدابرای خدا.

افراد امر نهی بشن تعلیمات اسلامی می آموزند در حافظه شان وعلم نگهداره منطقی فساد نباشه.

اگر انزوا از شهداءکم ایم شیطان  بدی پس ندم نکنم اعتماد به دنیا نه خدا فقط.

شیخ قربانعلی قندهاری گلی بود  دیگر نیست جانی بود برای جانهای این مردم ...

با خدا دوستی خدا خدا -نگاهی که آرام باشه بشه زندگی شهدای گمنامند آدم ببینی-

هروز از خواب بلند میشیم یه روزی بد اما چه قدر زیاد بد شدید چه زود.

تو دعوا شیطان بینمون نذار شیطان موفق بشه .مردم حقشان دیدن عشق هی عشق.

فکرم حل مشکلا ته نفس ام پاکیه نگاهم خاکیه دبیر کل حزب الله جهانیان.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم تیر ۱۳۹۴ساعت 13:58  توسط عباس زارع  | 
حجامت نوبت ارتباط تماس تلفنی می پذیرم:09117946201

وتقدیر شد سرنوشت وحقیقت شهدایند زمان مارا برده شهداءمانده اند

سال 1380بیاد شهدای یاک 40نمایندگان استان گلستان شیخ شهیددکتر قربانعلی قندهاری ومهندس هزار جریبی.همه باهم همه ماتم.

باید از همه چیز بنویسیم غذایی ملایم بخورند مردم آب برنج دم.

دل مردم گوشت می خواد تغذیه مردم درسته؟

ماهانه 5هزار تومان صدقه میلیارد تومان میشه که فقر ریشه کن میشه در ایران...

تصاویر زنده شهرها ومردم نبض عشق زندگی مادر بچه خواب سکوت ساکت شلوغ نشی شلوغ نکنی.

سازما مللی خون مردم ریخته نشه جنگ نشه ترور چرا؟حزب الله جهانیان.

خمس زگات واجب درراه خدا -فروشگاه سبز نومل با مدیریت سید حسین کشتکار

منو تو طلوعیم منوتو غروبیم

زمینه اخبار سیماها زندگی مردم ماشین کوچه خانه ها-ثروت یاد شهداست-یاران انقلاب وجنگ برای مردم جانبازان ارزشند گرامی اند مورد لطف اند سزاور دعاییم.

مملکت کار می خواد حاشیه نشینی های استانها.

جنگ چرا؟یمن چرا؟زندان چرا؟قتل های زنجیره ای چرا؟عاشق بی عشق چرا؟

کنفرانس های جهانی برای امنیتو عدالت جهانی -کشاورز هرساله ارتقاءجایگاه یابد.

غذای مردم جهان گرسنگی نباشه-بوی عشق بده از اشک.

سبک روحان عاشق مربوط به من عشقه خودمه انتظارم-آقا غریبه امام رضا ماند کنارش.

کار از 8تا 1باشه-شهداءلبه مرزهان-بد فکر نیت نه خدا منو ببخش-با عشق آشنا باش یاد.

یک حقیقت ازدواجه دو زوجه-فرو رفتن به چزا دنیا نه تا غم نشد-آدمایی بمیرند بشکنه خیال سازند.

شیر آرامش روانتو-مصلحت خدا می برد رفتگان را اما فقط خداخداخدا.....

دیر پیر سیر شدیم اینهمه بی عشق اینقد دلگیر شدیم...

خدارا شکر لعنت ها بر شیطان وشیطانیان بادا-تا سازمان ملل برسم عشقی می خواست برسد شیخ قربان قندهاری تا دنیا را جنگ نمی شد این غم بی انتها نمی شد تا خدا

اینجا خدا عشقه خوبه با ما اینجا اینجا-راز عشقه بر ملا   شد همه دنیا فنا.

 سر به سر هم نه جن شیطان حمله نکنه بهمان هوا شیطانی نه به آغوش عشق پناه داشت.

آب برق گاز تلفن خدا تورا شکر سپاس-لج شیطانی نشد آدما فریب خورده هوایند-

ظلم لج فکری نه از خدا بترس -سجده برای آرامش شلوغ نشد-مردم نمیشه رویا من میشه عشق.

آدم از زمانه بی عشق دیوانه می شی-نظم نه وفاداری نه رنجه"ندای عشق من میخواد.

درراه حقیقت حقیقت بازی کنید نه فریب-یاد عشق باش بی عشق بد فکری هاس.

فقط با عشق عاشقی مثله خواب بود شد واسه ما.....عشقو لذت نشه غم میشه...

عشق بدرد عشق با عشق می خورد رقص پارتی هوسبازی "پس کی با خدا یاد بشیم.

با مادر سلام سلام عشقه من سلام در لونه عشق بیاد عشقم در باور عشق من با عشقم من در عشقم بی عشقم.

کمبود مالی غذیی افتضاح فکری اقتصادی-مردم یعنی بسیج یعنی لبخند یعنی خدا.

بدی را پیگیر نشد قانون گزارش دهید الو سلام 110-جد امام حسین- غیر منطقی نباش مذاکره.

استراحت قدر آرامش آماده کار-عدالت اموال ملی-ناموس همگانی ازدواجند.

خجالت بکشید قانون مهر مادر-مثبت اندیشی شاه چراغ شیراز-دیدار من "عشق خدا شهداءرا دارم تودر هوای بی هوایی.

شهدا هجوم ومقاومت-آدما دوست بشن دوست باقی بمانند-نگهداری از عشق در دنیا فسادگران سواستفاده کنانند.

نگهداری بیماران صرعی -فقر از طبقه محروم دور بشه-شیخ قربان حقیقت انکار نشدنی-ارباب رعیتی گرانی چرا؟سگا از عشق عقب می مانند -عشق لج نکند درراه عشق همکاری کندیادتو دارمتورو دوست دارم عاشقم

یک جان جوانی شهدابه دنبال اهداف شهدا.

حل مشکل لبخند پیشرفت با عشق تا خدا شهدای گمنام.

اعتقاد مردم خام مسلط ما در را شهدا هستیم...

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ساعت 13:53  توسط عباس زارع  | 
به راستی وعده خدا راست است قوم ظالم موندنی نیست وهواپیماهای عربستان ساقط

یمن مظلوم بود ومظلوم زیست وحالا ماند پیروزی از آنه ماست.

سازمان ملل دنیا جنگ نمی خواد آدم شدن آدما را می خواد عشق...

امنیت غذایی مالی جهانی-شهداءمدد میدهند به آدم بیاد شیخ قربان قندهاری..

خدایا منو ببخش-تواین دنیا رفیق با رفیقم امامرضاست.

خدا سر به سر ما نذار جدی علیه دشمن بی خجالت بی ترس-

امام فرمود گزارش کنید ترسو فساد روح گرفتگی مردمی...

اگر همه درها بسته بود در خدا را بزن خدا را صدا بزن -مثله عشق حال باخ نداد .

نفس به شماره شیطانی نه-ترانه گم نه-هوارا حفظ از دست ندادن دزدان شیطان کمینه.

عشق روحیه امه-دنیا کاملا عشق بشه-خدا در وجود آدما بدنشه.

1-خواسته ها مهمه رسید-ناموس از دست نداد-ذهن کورنه چشما بحرانی نشه آرامش دنیایم.

آمدیم تو دنیا هی عشق خلق کنیم زیبایی.

هندل -کلاچ- دنده-گاز-مثله گلیم در حرکت خوشبو باشیم.

مثله عشق واسه چیزی ناراحت نشم.

من میام به سوی عشقت تو بیا تا بشم عشقت-برسیم به ترانه امروزوفرصت نمی مانه

جدی عاشق بشو-شهید انقلاب می کند فساد جواب داردچرا کردی.

هوابدشد همه جا بداست نذار ادما بد شن -خاموشی دریای خروش می شی با عشق گرمای دست من

مردم را به ذلت نسپارید-اول لبخند بر هجوم دوم غرور سوم نابودتان می کنم یا امام حسین

باد می بره ادمو-کینه نفرت سر نباشه-با کوبش بازی......................

توجه اما از شهداء12ساله بودند"داوطلبان روی مین می رفتند"غواصان شهید می کردن"آب شیمیای بدن رزمندگان را از جنگ آب تنی می کردن 3سال حالا اثر دارد رسیدگی کنید حتی یک روز حضور در جبهه وانقلاب شهداءراهتان ادامه خواهد داشت.....

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 13:5  توسط عباس زارع  | 
با ما همراه باشید شهداء...زنان بیهوده دنیا بیخودی آره خودشه...

مردم برای چی جوش میارند برای خدا ناموس عشق حقیقت عدالت.....

سخت میشه روزگارروز زمانه عشق نیست نمیاد داره می ره...

جهان در فریب وفساد -هر لحظه تو دنیا شاه میرود شاه می آورد-کارگران چرخاننده اقتصاد کشورهاست.

راه شهداءپاکی وعشق-راه شهداءخدمت وبا مردم بودن-ذکر خدا سبک نشی .فکر فساد افتضاح فکری طمع.

عشق توصدای ما گم شده-دنبال گمشده ما خدا عشق شهدایند-با خوبی دنیا را فرا گرفت هر لحظه قدرت..

زندگی لذت آرامش تشخیص بد آدمایی ما را بد کردند پلیس بین الملل.نفس راه عشق انتخاب کن.

شهدای خدمت استان گلستان نمایندگان شهید یادشان گرامی بادراهشان پررهروباد.

 

از نگاه عشق بیم پیدا میشه کرد-وباد مامور خداست طبس آزاد گشت .....

تو یعنی تنهای به وی خدا رفتن ماندن با عشق یعنی هو سکوت...

فریب تنهایی نه با عشق فقط-روح آزاد ماله خدا گول فریبگاران دنیا را نخورید"ندای عشق منو میخواد...

مردم سیر باشند به خدا فکر کنند-تو کار جهادکرد خسته نشد دم نفس کار.....

عشق چه باحاله فکر مسخره الکی نباشیم -دنیا بی عشق دارد مسخره می شود.

تصادف یک لحظه مرگ لحظه ای قدر فرصتها را دانست حفظ شد با خدای عشق شهدا گمنام.

استقرار تیرباران هوایی تو وطن ومرزها عربستان محکومه یمن مظلومه.

با اینهمه ناز چی شده باز-مشاوره انواع دکتران تلفنی الو سلام.....زندگی گل است شهدای گمنام-09115188528

جان دوباره از منو بنویس اسلام دوباره-روحهای سرگردان اگر درستکار نباشید-با فساد بی سواد نادانند.....

قبول نیست فساد-به خدا ایمان دارم-جامانده از جنگ کنار تانک ها پرنده آواره ام.....

دویدن اطمینان طوفانی تند نه-امنیت جهانی حق همه ماست.

وفادرا به لبخند -آدمی که به عاشق خود رحم نکند چه آدمیتی-سخت نگیر زندگیو.

گم نباید شد از عشق در عشق -با کسی کار نه راحت با آرامش با خدایم.

نگاه بیدار خدا آرامش را مثله جنگ روانه آدما "خدات کمه.

هر لحظه خدا خدا خدا خدا خدا کرد شیطانی خول ساده نبود.

فکر خوشگذرانی نه راحتی نه کار عشقه دنیا کار می خواد...

کار کنید خواب فساد ذلت تنبل نشید-هواس به جز عشق ات حرام سردرگمی مسلط به کارام ام.

ماهی های دریا ماهی های خشکی ایم-شهداءرا از نیزارها بیرون کشیدند شبانه تیر مثله باران می بارید

به افراد جبهه رفته بود در جنگ حتی یک روز امتیاز مالی بدهید .....

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 14:8  توسط عباس زارع  | 
هوای خدا بدنبال هوای عشق.

گلی که خوشبو باشی تو چی شدی...

باران خورشید مهم عشقو چطور ببینی ...

لج دعوا نفس گیر می افته...بیاد شهید صیاد شیرازی...

با مادر مهر مادر همراهیم...

چشما بحرانی سرابی نه مردم در موج اند اما خطا بی خدا ای بنده خدا...

چشما تغییر دنیای جدید همت برای عشق خدا وشهدایند جان جوانی جان عاشقی...

فکر به خوبی ها بدی ها اوت میشه آدم کم نشی...

انتظار حکایت دور شهداء -روح دانایی بیداری توانستن...

کارامون انجام نشه بلا میاد به سر تقصیر کیه اون اونا...

با بی عقلی بی علمی نادانی مردم آزار ندید عشق می خوام نیست نمی دن...فروردین 94

در هوا نفس باشه از عشق شهداءبه نفس جانبازا برسه...............

مثله جوانان غربی فساد نشید خشم اژدها شهدای گمنام خدا نگیرتانه.....

شهیدان مثله چراغی سبزاند سبز می شن با نگاهامون.

بدی اف نگو تلخ نشو مریض نکن...

ناموس بازی هوسرانی بازی با مرگ تو توروسی...

خودمه خوردم نشستم شهدای گمنام نهار خوران گرگان حرکتی نه.

با عشق کار زندگی میشه-معلولان با پول راحتند-مرزبانان هوشیاری از عشقشان در جانشان باشه.

عشق پرت گشاد نشه روحیه خراب نشه سگی.

اما جنگ بی عقلی جنون ودیوانگی-جنگ چرا دنیای پیشرفت با عشق است.

روسری ها را محکم باید بست دلسردی با من عشق من...

پول ملت-دختر فساد دردند-بی حجاب فراموشی فریب ودیری در زندگی دیونه...

مردم خدمته می خوان اگر ندن بدی کردند چرا پول کم دارید بهانه ها ...

برای آرامش رسیدن به رفاه وحقیقت ...

قصه های خوب داره این جنگ جانبازا...

پر علم پاک باشم ارزش باشم غلبه بر دنیایم...در تهدید مرگی در ست بزیستید.

دنیا بی ارزش ارزش قائل نشد در فکر بی نظمی در کاریم.....

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 13:0  توسط عباس زارع  | 
مملکت شهدایی آدمای شهدایی می خواهد.

هزینه های درمانی بالا در مطبای شخصی درد ناک است.

دندان مردم-"دنیا بر همه روزی تمام می شود .

عشق دروغ خیانت نباشد تا در کارا در سختی نباشد شهر را بی علمی زنان جهنم ساخته.

چرا مردم بی حوصله میشن کارها صورت نمی گیرد.

آبروی ایران امامرضا"-بدان کدن اند نگاهها روانی نشه.

چشما تنگ حال بهم نخوره ماسک خوشبو ...

یک حادثه هایی میشه نباید به دنیا باخت مقاوم با خدا.

آرامش رژیم ورزش-خیاله "هیچ سگی نگران نکنه منافقان شهدا بی درد بودند تهدید ترس نه آهای خبر دار...

همه لجا تغییر عشق بمون مثله شهداءعباس برگرد هواپیما تغییر مسیر بازگشت به وطن و...

نفس تند عشق نمی خواد دعوا هدر رفته اما نامردید من هیچی حالیم نیست حالیم نمیشه با خدا خداهجوم آورده...

دلم واسه عشقه اسیر عشق تورو داره بهانه عاشقانه...

فساد دست بردار نیست عشق ام کوتاه نمیاد ماهی جون...

دنیای محبته با عشقه از این بیشتر آدم نمیرد.

مفسدان طمع ورزان در فنایند.

به عشقی نازید حلال باشی حلال بشی.

لج مسخره بازیه دنیای با عشقه هی ترانه...

بنابراین زنان شهر را بی حقیقت می کنند فرهنگ مادران در عشق جاریه در شهدایی باش راه شهداءنماز وازدواج ..............

مردم خشک گرسنگی پیر نباشه نشن...

رعایت نکردن منطق وفهم اونا برن من هستم.

قدرت در ایمان نیت پاک نباختن به هوس خوبی با عشق ات تنهایی شهدا در جنگ بی عشق

با عشق زندگی زنده ماند -لج نه راهنمایی با مهر ومحبت.

عشق باشند به ناز روی می آوری آدم خدا.

بدان در حال مرگ اند آبروریزی نارضایتی مردم در غمار عشق اند.

هستیم به نفرت ها نرسیم به اوجه عشق برسیم.

وسواسی حفظ آرامش-لبخند بر کفر نابودی بی آبرویان.در عجله غروبی باید خوابید.سکوت ول کرد زندگی کرد در هوای آفتابی زندگی روشنه.

وقتی با عشق خداست باشم خدا نابود کن کفررا.

مثله مادر ساده بی ریا می آورد عشق می میراند.

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 13:29  توسط عباس زارع  | 
 

 

سال فرهنگستان رضوی امام رضا.

زنده ام برای عشق.

حرمت شکنان بی عدالتان محکوم به مر گ اند.

روح ارزش حفظ بیاد شهداء/

شوخ -نوشته هام-بخونیم-با عشق...

بیهوده گی هوس اید سرگردانی عشق.

هوا گیره اسیر هوس شیطانید.

گول بی حجابان نخورید دنیای ما یه دنیای تازه میشه...

چشم غم "عشق بحرانی نشه.

با عشق میشه با خدا آشنا شد -مهربانی عمر بیشتر .

آدهای بد آدمای خوب را بد بار می آورند.

امکانات برای افراد حضور در جبهه جنگ وانقلاب.

سوپ وپیاده روی برای خانمها چاقی درد است بیماری باید لاغر شد .

چاه بست تمام سرویس های بیمارستانی و...

وجود عشق بد نکن ضربه آخر نه مادر...

امکانات مجهز همه بیمارستانها کنترل بیماران روانی .دستشویی های فرنگی در سرویس های بیمارستانی شیر های آب اتاق های بیماران.

بد ذات نبودن .قدر عافیت دانست.

با فهم علم ذلت نگرفت با هوس حیوانه نفهم نشو.

ایده آل منطقی متعادل سراب انحراف روحی.

عشق دوغذا بچه خودش.

توی پاکی آماده باشم شهداءشهدای گمنام

روز وشبهامون بی عشق نمیره ماند زندگی کرد.

چرا شهیدان رفتند-جدا گشتن جدا ماندن برای من یه فکری کن...

بخوانم محکمیت بیان خدا-لج هوس ترس" از کار زندگی عقب می مانی.

همه می میرند به خاطر شهداءسکوت...

فکر بچگی روح سالم در بدن سالم "فرهنگ غذای مردم.

امام رضا غریب-پشتیبان ولایت فقیه باشید-

خدای وجود فریاد می زند عشق باش.

شهداءرفتند دنیا بی ارزش بود.

آرامش را با عجله بهم نزنیم.کار تا روح خسته نشه.

رهبران می تونند جادو کنند-خدا تورا دریابم به عشق ات مبتلایم کن.

درختان ومنازل مردم.فوت میشن دنیا میان مریض می شن مردم.

پرنده ام کنار پرنده ها به آشیانه می رم.دنیای بی عشق نابود است.

بی دانشی از ادم کم میشه-روزابا عشقه تاریکی بره.

بحرانها بدان را نابود می کند-با محبت مهربانی دوسته انقلابی.

فکر ناراحت نشه حکمت خدایی-به خاطر عشق خوب باشم.

خوبی فراگیره بدی جرات بد ندارد نکنه.

با علم آمده ام برای خدا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به شهداءسخته موندن.

خیانت ها داد مردمه در می آورد.

خاطرات عشقه پر پر کردند دیدم.

نفس مطمئن به دنیا نبازم فریب نخورم کم نشم.

مثل خفه شدن هوامو خف نکنه منافقان.

از سرم آب نشم دنیا نبازم.

نگاه کم مهم نیست مهم رسیدن به کار.

آواره محتاج شهداءروحوتمرکز.

تو از مادری سکوت عشق.

گرانی نکن یا امام رضا .

سبد کالا نه پول به حساب مردم مردم را...

راه شهدا فراموش شده فحشاءآزار می ده مردمه به عشق برسم.

بی عشق چتو بی خودی نشو حفظ عشق...

وفا با عشق شهید رمضانعلی با وفا

آرامتر از همیشه عشق نرود...

 

فکر بد احمقی احمقای دنیا.

انس ایم بی وفایی عشق باطل میشه این محبت هایم.

حکومت علی کند ناموس حفظ.

با پاکی نیت دل ترانه می شم میاد.

هواپیماها نابودی داعش را بینجامند زمینی تلفاته.

خرید عشق نه عاشقی عشقه.

غفلته با عشق آشنا کنم.

آمریکای وجودم نترس از ظالم.

در انتظار عشق توطئه نکن.

با نگاه دنیا را ساخت نگاهی که عشق باشه.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 15:58  توسط عباس زارع  | 
مرگ خبر نی کند عشق برد خدای عشق.

شهدای گمنام-شهداء.......-..-.-.-.-.-.-.

عشق خدایی می کنه

این که دنیای خدا رو همیشه ول می کنه

هل هله هل   دله من هل نیست

هوس خواه ای بی وفا    تو منوبا عشق بخواه

بشه موند توی دو دنیا    منو انتظار و عشق آه

دهکده ها را به فساد نکشید -

تیم فساد نسازید لو می روید.

متعهد قسم یاد کنید همه با ناموس

مردم بازی وهوس نکنید.

شهرها را فساد جلوه نکنید.

علیه نظم وامنیت کشور امین باشید.

ترسو وحشت آفرینی نکنید عاشق-

ایجاد ناامیدی نگرانی غصه نه شیطانی.

جلسات فساد نگیرید دور از خدمت به مردم نباشید.

برخوردای سرد نکن عاشق مردمی.

توروس نباشید بحران ساز فساد ران نباشید.

ترسو خماری نه جدی سریع عاشقی

وارد نبرد منطقی علیه کفریم.

عدالت عشق را برای همه بخواهید

رعایت کن خواهشمدیم.

کاروجایگاه خود را به هدف جذب

واغفال ناموس مردم ندانید.

از اعتماد مردم سوءاستفاده نکنید خطره.

با احساسات غریزه جنسی مردم بازی نکنید.

یک عده سگ نما ودنبال درد سر نباشید

من سگ خدایم.

جامعه کشور را پاکی عشق نگهدارد با عشق خودش.

فساد آفرینان غم اند برای خیال مردم عزیزمان-

بد هستید روزی یک آفت وعذابی فریبکار.

سر درب فروشگاه ها نشونی باشد.

سرگرمی قرن حال"نامردان خیانت بازی با نوامیس مردم توروسا را بگیرید مردم نما وخودی اند ما عاشقه الهی می خواهیم پلیس.

کتابم یار مهربانم-خوزستان شخم زمینا اطراف شن پاشی و...

زندگی را ازدواج زود هنگام وبچه شیرین می کند امانیست نمی شه.

دخترا زنان مردم خیانت می کشان

بی نفسی نشیم خجالت نه .

از شهرها مردم تصویر سیما سیما سیما سیما پخش عاشقم...

درهای رو بالکونها شیشه ای حمام دسشویی بو تو خانه نیاد.

با کار خون کار می افته عشق می تازد عاشق نمی بازد.

درمان درد را بکاهد مردمند.

براستی عشق تنها مرحم است زندگی می تازد.

زنانی عفیف در جامعه موج بزنند.

عاشقی باشم برای عشقم زندگی باشم.

آبروی عشق باشم.

شهداءرفتند راهشان سبز باشه

بعد شهداما کجای قصه ایم.

مادر یاد نداد آدم بکشید دنیای محبته جنگ چیه نکن.

کمبود عشقه -خیانت نکن به مردمت.

عشقو با خود بد نکنید.

منیت نه هی فکر کار خدمت.

امروزو همه می نویسیم اسمه عشق.

بی خیالی به دنیا عرضه کرد خدا را دادم .

بدی واسه روحه عشق نوازمون ضرره.

دنیا را درک نکنم خدا خدا .

آسمون زندگی رو ابری نمی ذارم که بمونه

عاشق می تونه با عشق بمونه

این منم عشق لحظه هایم عشق باشه.

عدالت واقعی را بر پا کنیم.

مردم مریض روحی روانی نه منافقان.

آرامتر از همیشه عشق نرود.

بی عقلی نه بی مدیریتی نه خداراشکر.

سریع حرکت در خود نماند عاشق بدنبال عشقه آره عشق

پیشروی به سوی حقیقت خدا.

از آدمایی فساد بر می خیزه از من عاشقی.

چشم عشق بد دنیا را نبینه جنگ نشه دلخوردگی نه .

برای قاتلان حکم قصاص مواد مخدر زندان ابد.

وفاداری به عشق پرت گناه نشیم.

لج شکناک نه صداقت در کار.

با ملایمت اماده باز آرامش دقیق مطمئن.

نشاطو پویای را در زندگی خود بکار اندازید.

بدی جبران انتقام میشه حالا.

پرهیز از کارایی روح خوب گرفت از آما.

 ستاره های آسمان تو را دوستت دارم-چوپان وگله مردم خوبند.

عشق نیستن با اونا هم نوا بشه.

هوس هدر رفته آدماس-هوسبازند زندگی باختند بی نظمی بی عدالتی.

نباز کوه دردیم سختی طاقت خشم نه.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 14:13  توسط عباس زارع  | 
آیا واقعا میشه با خدا حرف زد بله...

عشق خراب نشه پرت نشیم از عشق وخوبی ها.

مگه عشق نبود یکی بود یکی نبود

بد خواهان ایرانم دشمن شناسایی شده است...

مثله هوا پاک بی کللک.

رنجو روح خراش بی نظمی بی عدالتی.

هر بد وخوب ندای عشق منو میخواد.

می گذرد به شب بحران رد.

عشقه ناز روح دل ساز.

به مهر مادر فرزند دچاره.

در حرف مادر باید مرد.

اسلام دوباره 57-جای شهداخالی در بهار آزادی.

روش منش مثله شهدا هر محله ای غرور گل.

خشم ماهی جون فهم بیداری.

حرمته امام حسین بد نشدن تو دنیا.

خواب دو فرمانده یک جنگی میشه ما شهید میشیم.

توضیح مسایل جنسی زناشویی.

همه جا را ساکت کنم عشق دارد پیام می دهد.

حیا عشقه-پفیلا-اتفاقه-حسه عجیبم از عشق خداخدا خدا خدا.

عبادت خدایی بی نیاز و قدرتمند ماورا بنفش.

ثروت ملی نظارت- محکم بودن نباختن به دنیا ایده آل منطقی.

داخلی راضی خارجی از مرگ نمی هراسیم اینجا ایرانه.

خوشبختی خدا را دید بد بختی نارضایتی نشه.

آزادی خوبه به دام فساد بد منطقای فکر.

با پاکی میشود مسلط وپیروز شد.

راهی که عشق است همه انتخاب همراه باشند رعایت اصول داشته باشند تاریکی نمیبینیم.

شهدا با پاکی همه چیز میاد زیادمیشه خوب میشه زندگی.

شبکه ها را زیاد کنید مردم فارسی حرف ونوشته ایران میبیند.

کار لج بخواد بکنم نکنم بد فکر.

همه چیز دسته مردمه آهای...

خدمت خشنودی خدا شیرینی جانه.

عشق بیداری زنده می کند آدمو.

با مردم عشقه ای عشق.

نیت بد نه عاشقی عشق.

چشم پاک هوس نکردن نباختن.

امیدوار باشید اهله زندگی خدا نیستند می میره می میرند.

همه جا خاموش دنیا نابود.

در چشم با عشق آرامش دور نشه.

رویا: باید خوب بود و ماند.

عمر دنیا کمه مشکل درست در کنار هم ماند.

خدا عقل در آدما.

مادر عشق خوب خدا می فهمد خوب.

ناموس دزدی هوای عشق نیست.

مرد مثله زن نشه عشق تماشا.

زیاد نخوام نباشم عشق باشم.

بی عشق از عمر آدم کم میشه.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۳ساعت 14:51  توسط عباس زارع  |